บ้านผู้สูงอายุราชสีมา มุ่งมั่นตามเจตตารมณ์ในงานอภิบาลงานด้านสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการ “สวนธรรมชาติบำบัด  ปลูกพืชผักกินได้” บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

( Healing Garden At Home For The Aged Ratchasima ) ขึ้น  เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านผู้สูงอายุราชสีมาและคนในชุมชนบริเวณโดยรอบ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา และยินดีรับอาสาสมัครโดยให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ภายในสวนดังกล่าวมีการทำเกษตรกรรมพืชผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลา และสวนสุขภาพบำบัด ซึ่งจะเป็นแหล่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และจะเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้สร้างสรรค์

           ภายใน “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้” ใช้พื้นที่ 4 ไร่ ภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา นอกจากนั้นการออกแบบสวนดังกล่าว คำนึงถึงประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีถนนพื้นปูนทางเรียบสำหรับผู้สูงอายุ กว้างขนาด 1.50 เมตร เพื่อให้ใช้ได้ทั้งผู้สูงอายุที่ใช้ไม้เท้าช่วยเดินและรถเข็นรอบบ่อเลี้ยงปลา ที่มีน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มการให้ออกซิเจน นอกจากนั้นยังมีศาลาพักผ่อน จำนวน 2 หลัง ลานทำกิจกรรมศิลปะกลางแจ้ง แปลงปลูกผักแบบสูง อาคารการเรียนรู้ศิลปะจากนักกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะ ภายในอาคารหลังนี้ยังมี ร้านกาแฟให้บริการ และเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะของผู้สูงอายุ มีห้องน้ำขนาดกว้างสำหรับให้ผู้สูงอายุได้ใช้บริการ ภายใน สวนแห่งนี้จะเป็นสวนธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผลิตใช้ในสวน ในส่วนของพื้นที่การทำเกษตรกรรม สถาปนิกผู้ออกแบบได้ออกแบบจัดวางต้นไม้แปลงผัก เช่น มะนาว ลำไย แก้วมังกร มะละกอ มะม่วง  มะขามหวาน ผักออแกนิคไร้สารพิษ ผักที่ใช้ในครัว เช่น ผักชี คะน้า กวางตุ้ง มะกรูด เป็นต้น และใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ กับผู้ที่เข้ามาใช้ภายในสวนแห่งนี้มากที่สุด และเหมาะสมแก่การทำกิจกรรมของคนในทุกช่วงวัย

 

ทางเดินรอบบ่อเลี้ยงปลา กว้าง ขนาด 1.50 เมตร

 

การปลูกต้นไม้แบบสูง เพื่อผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมธรรมชาติ

 

 

ภาพสถานที่จริงในการดำเนินโครงการ

“สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้”