กิจกรรมออกกำลังกายจากสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                            บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อ.ธันย์ธเสกข์ ธัชวงศ์สง่า ในการทำกิจกรรมออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ โดยใช้ยางยืดในการออกกำลังกายในส่วนต่างๆ เพื่อให้อวัยวะและกล้ามเนื้อได้มีการกระตุ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งกิจกรรมจากสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้นจะมีเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ซึ่งทางบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ขอขอบพระคุณความอนุเคระห์จากทางทาง สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้มีโอกาสต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้ติดตาม ในการศึกษาดูงานบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โดยมี คุณพ่อโจวันนี คอนตาริน อธิการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาล ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบอกเล่าถึงความเป็นมาของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา พร้อมทั้งนำชมส่วนต่างๆของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ทั้งห้องพระ ห้องพัก อาคารศิลปะ

Read more...

กิจกรรมออกกำลังกายจากสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                            บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อ.ธันย์ธเสกข์ ธัชวงศ์สง่า ในการทำกิจกรรมออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ โดยใช้ยางยืดในการออกกำลังกายในส่วนต่างๆ เพื่อให้อวัยวะและกล้ามเนื้อได้มีการกระตุ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งกิจกรรมจากสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้นจะมีเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ซึ่งทางบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ขอขอบพระคุณความอนุเคระห์จากทางทาง สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มา ณ โอกาสนี้

Read more...