เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้มีโอกาสต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้ติดตาม ในการศึกษาดูงานบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โดยมี คุณพ่อโจวันนี คอนตาริน อธิการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาล ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบอกเล่าถึงความเป็นมาของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา พร้อมทั้งนำชมส่วนต่างๆของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ทั้งห้องพระ ห้องพัก อาคารศิลปะ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี ท่านสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม และ ผู้อำนวยการ ศคบ. เป็นตัวแทนของอธิบดี พร้อมคณะรวมจำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โดยมีบาทหลวงสัมพันธ์ วาปีโส ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง โดยท่านผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้กล่าวต้อนรับ ชมการแสดงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และพาเดินเยี่ยมห้องต่างๆ ดังนี้
1.) ห้องจัดเก็บยา และห้องพยายาล 2.) ห้องฟื้นฟูร่างกายหรือห้องกายภาพ 3.) หอศิลปะบำบัด 4.) สวนผัก และพืชริมรั้ว กินได้ 5.) วอร์ดรวมผู้ผู้สูงอายุหญิง คามิลลา ทางคณะเข้าเยี่ยม สบส . ได้พบ กับคุณยายเรียบ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี 6.) วอร์ดรวมผู้สูงอายุชาย คามิลโล 7.) วัดน้อยนักบุญคลาลา
 
ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

Read more...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้มีโอกาสต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้ติดตาม ในการศึกษาดูงานบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โดยมี คุณพ่อโจวันนี คอนตาริน อธิการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาล ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบอกเล่าถึงความเป็นมาของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา พร้อมทั้งนำชมส่วนต่างๆของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ทั้งห้องพระ ห้องพัก อาคารศิลปะ

Read more...