นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ของโครงการหอศิลป์บำบัด / ผู้สูงอายุโคราช ยังได้จัดทำโครงการสวนบำบัด “สวนบำบัดเพื่อประโยชน์ให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สงบ และได้มีโอกาสที่จะได้หวนสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความเพลิดเพลินกับชีวิตในขณะที่อยู่ในภาวะสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจรักษาทางกายภาพเป็นพิเศษ เหมือนเช่นเมื่อคุณเกิดมาใหม่ด้วยจิตวิญญาณใหม่ที่สามารถชื่นชมช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างสันติสุขและสงบสุข อีกทั้งการได้มีโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้คนในชุมชนผู้สูงอายุและสมาชิกเพื่อนใหม่ของครอบครัวใหม่ในโครงการสำหรับผู้สูงอายุของจังหวัดราชสีมา” กล่าวโดย บาทหลวงจิโอวานนี่ คอนทาริน