ค่าบริการทางกายภาพบำบัด

 

                               1.Hot Pack (ประคบร้อน) 

                                  ระยะเวลาในการประคบแผ่นร้อน 15-20 นาที

                                  ราคา 80 บาท/1 จุด  คอร์ส 10 ครั้ง (30 จุด) 2,000 บาท

 

                               2.Cold Pack/Ice Massage (ประคบแผ่นเย็น)

                                  ระยะเวลาในการประคบแผ่นเย็น 15-20 นาที

                                  ราคา 80 บาท/1 จุด

 

                               3.Passive Stretching (ยืดกล้ามเนื้อ)

                                  ราคา 200 บาท/ครั้ง

 

                               4.Passive Rom (เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ)

                                  ระยะเวลาปาระมาณ 20-30 นาที

                                  ราคา 350 บาท/ครั้ง  คอร์ส 10 ครั้ง 3,000 บาท

 

                               5.Mobilization (การดัดดึงข้อต่อ)

                                  ราคา 350 บาท/ครั้ง

 

                               6.Rehabitation Program (ฟื้นฟูระบบประสาท-กระดูก)

                                  ใช้เวลาในการออกกำลังกาย 40-60 นาที

                                  ราคา 450 บาท/ครั้ง  คอร์ส 10 ครั้ง 4,000 บาท

 

                               7.Occupational Therapy (กิจกรรมบำบัด)

                                  ใช้เวลาในการออกกำลังกาย 40 นาที 

                                  ราคา 450 บาท/ครั้ง  คอร์ส 10 ครั้ง 4,000 บาท

 

                               8.Breathing Exercise (ฝึกการหายใจ)

                                  ใช้ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                   ราคา 250 บาท/ครั้ง

 

                               9.Percussion Suction (เคาะปอดและดูดเสมหะ) (รวมเวชภัณฑ์)

                                  ใช้เวลาในการทำหัตถการเคาะปอดและดูดเสมหะ 30-40 นาที

                                  ราคา 450 บาท/ครั้ง คอร์ส 10 ครั้ง 4,300 บาท

 

                               10.Percussion Suction (เคาะปอดและดูดเสมหะ) (เวชภัณฑ์ของผู้สูงอายุ)

                                  ใช้เวลาในการทำหัตถการเคาะปอดและดูดเสมหะ 30-40 นาที

                                  ราคา 300 บาท/ครั้ง คอร์ส 10 ครั้ง 3,000 บาท

 

                               11.นวดผ่อนคลาย/นวดกดจุดด้วยเครื่องนวดไฟฟ้า

                                   ใช้ระยะเวลา 30 นาที

                                  ราคา 150 บาท/ครั้ง

 

                               12.สปามือ/สปาเท้า

                                   ใช้ระยะเวลา 30 นาที

                                  ราคา 280 บาท/ครั้ง

                          

                                        **หมายเหตุ  

                                                        - กรณีเปิดคอร์สทุกคอร์สและยกเลิกแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี (ราคานี้เป็นราคาเหมาจ่าย)

                                                        - มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันเปิดคอร์ส

                                                        - ค่าบำรุงทางกายภาพ(ห้องกายภาพบำบัด) ปีละ 1,000 บาท เก็บค่าใช้จ่ายทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี