กิจกรรทการสอนภาษาอังกฤษและการแสดงจาก GV Exchange Cultural

                          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บ้านผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมจากจิตอาสากลุ่ม GV Exchange Cutural ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษและการแสดงควบคู่กันไป

        ทั้งกิจกรรมร้องเพลง แลเต้นรำ ซึ่งผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนานและฝึกทักษาะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน 

                           จิตอาสาท่านใดสนใจทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ติดต่อได้ที่ โทร.044-957260 ถึง 2