ห้องพระ ห้องสมุดธรรมะ

ร้านชานชรากาแฟ

 

ระบบ Nurse Call

ราวจับเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเดินได้สะดวก

บันไดออกแบบสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ลิฟท์โดยสาร

ห้องจัดเก็บยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล