วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกอบด้วย นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อบจ.จาก อำเภอแม่สอด  นายทวีพร เม้าพิมพ์พา หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขฯ อบจ.ตาก และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากอำเภอแม่สอด กว่า 80 ท่าน

ซึ่งมี บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา กล่าวต้อนรับ และ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นางสุดรัก ลครพล เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด นางสาวบุษยมาศ เดชะ-ภิญโญ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ การกายภาพบำบัด และคณะศึกษาดูงาน อบจ.ตาก ยังได้ร่วมบริจาคเงินให้กับบ้านผู้สูงอายุราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 3,450 บาท