เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย และคณะศึกษาดูงาน 84 คน 

                  ซึ่งนางสาวนวิยา อุลิศนันท์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลของบ้านผู้สูงอายุราชสีมาแก่คณะที่มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งนำชมอาคารศิลปะบำบัด สวนธรรมชาติบำบัด และห้องกายภาพบำบัด