ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุราชสีมา

 

                           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย พร้อมด้วย  นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชม

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา พร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ โดยบาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา เป็นผู้พาเยี่ยมชม โดยได้ชมในส่วนต่างๆของบ้าน อาทิ ห้องกายภาพบำบัด อาคารศิลปะบำบัด สวนธรรมชาติบำบัด และ ห้องพระห้องสมุดธรรมะ คลิกชมภาพ