วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องพระ ภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา เฮียหยก คุณชัยอานันต์ เตชะสารฐิกูล ได้เปิดตู้บริจาคซึ่งเป็นการบริจาคผ่านทางองค์เทพทันใจโดยผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ขอพรร่วมบริจาคโดยการใส่ในตู้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,233 บาท เพื่อบ้านผู้สูงอายุราชสีมา

                            ท่านใดที่สนใจเยี่ยมชมห้องพระหรือขอพรจากเทพทันใจ สามารถติดต่อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์บ้านผู้สูงอายุราชสีมา