บ้านผู้สูงอายุราชสีมาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562

                           วันที่ 13 เมษายน 2562 บ้านผู้สูงอายุราชสีมาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวังน้ำเขียว ภายในงาน มีพิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำบุญ โดยประธานในการจุดธูปเทียนคือ คุณชัยอานันต์ เตชะสารฐิกูล ตัวแทนผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา และร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ พร้อมรับชมการแสดงการเต้น บาสโลบ โดยกลุ่มผู้สูงอายุจากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 

   

                             หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้สูงอายุและญาติก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมล้วงไหชิงรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกันจากโรงทานโดยญาติผู้สูงอายุและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ สร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้สูงอายุและญาติในเทศกาลปีใหม่ไทย